ERASMUS+ MŁODZIEŻ – KONKURS WNIOSKÓW

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza osoby pracujące z młodzieżą w edukacji pozaformalnej do przygotowywania projektów job-shadowing do KA1 programu Erasmus+Młodzież i składania wniosków w terminie 1 października 2015. Job-shadowing to dość zapomniane działanie, a które daje mnóstwo możliwości zdobywania nowych kompetencji i podwyższania jakości działania organizacji. W ciągu kilku, kilkunastu dni można przyjrzeć się pracy…

STYPENDIA AKADEMICKIE FUNDACJI EDUKACYJNEJ IM. JERZEGO JUZONIA

Celem programu jest pomoc młodzieży w rozpoczęciu nauki w szkołach wyższych przez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów dziennych. W programie nie ma ograniczeń co do kierunków studiów. Do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby, które: a) zdały egzamin maturalny w 2014 lub 2015 roku, b) w 2015 r. zostały przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych…