Rozeznanie rynku – usługa adaptacji budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy do składania ofert cenowych wykonania usługi „Adaptacja budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością” w projekcie  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 23.12.2016 do godz. 10.00 na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub osobiście…

Rozeznanie rynku – adaptacja pomieszczeń

  Zapraszamy do składania ofert cenowych wykonania usługi „adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania mieszkania treningowego” w projekcie  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 23.12.2016 do godz. 10.00 na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub osobiście…

Coaching – szacowanie wartości zamówienia – rozeznanie rynku

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia w formie coachingu dla osób uczestniczących w projekcie  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 09.12.2016 do godz. 16.00 na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub osobiście w…

OWES: Poszukujemy Animatorek i Animatorów! (nabór dodatkowy)

Poszukujemy współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań…

Czy współpraca międzysektorowa jest możliwa? Jak ją budować?

Forum Inicjowania Rozwoju wraz z Fundacją Pokolenia i Domem Przedsiębiorcy w Tczewie mają zaszczyt zaprosić na I Lokalne Forum Międzysektorowe, które odbędzie się 15 LISTOPADA 2016 w Domu Przedsiębiorcy. Tematem Forum będzie budowanie partnerstw lokalnych i zmienianie swego otoczenia.   Celem wydarzenia jest pobudzenie współpracy międzysektorowej tj. administracji publicznej np. samorządu lokalnego, biznesu i organizacji…

Przedłużony nabór na Animatora/-ki pracy na terenach wiejskich i zdegradowanych

Tylko do środy można składać oferty! Szukamy  osoby wykonującej zadania Animatora/-ki pracy na terenach wiejskich i zdegradowanych w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od kandydatów/kandydatek wymagamy: wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami…

Spotkanie organizacji pozarządowych z Senatorem Szymańskim + miniwarsztaty 27.10.2016 w Tczewie

Serdecznie zapraszamy na miniwarsztat dotyczący realizacji zasady pomocniczości w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz organizacji pozarządowych z odbiorcami ich usług. Miniwarsztat organizowany jest przy okazji dyżuru parlamentarnego Senatora Antoniego Szymańskiego w Starostwie Powiatowym w Tczewie. Pan Senator RP Antoni Szymański uznając, że jedynie kontakt bezpośredni i dialog polityków z organizacjami pozarządowymi może…

Poszukujemy człowieka do pracy!

Szukamy  osoby wykonującej zadania Animatora/-ki pracy na terenach wiejskich i zdegradowanych w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Od kandydatów/kandydatek wymagamy: wykształcenia wyższego lub trzyletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi/zagrożonymi wykluczeniem społecznym rocznego doświadczenia…

Oferta Pracy – Animatorzy/Animatorki OWES (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej)

Szukamy aktywnych i energicznych osób, które mają doświadczenie w animacji środowisk lokalnych. Nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wzmaga działania na terenie miast Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz powiatów gdańskiego, tczewskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego i nowodworskiego. Chcemy wzbudzić w środowisku lokalnym chęć tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej. Co będzie należało do Twoich obowiązków? Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, a…

„Możemy więcej i lepiej” – Akademia współpracy finansowej organizacji pozarządowych i JST

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Pokolenia zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie adresowane jest…