Zapytanie Ofertowe nr 2/FP/RPO/2016

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia terapii psychologicznej. Treść zapytania wraz z załącznikami: wersja word (edytowalna) wersja pdf Termin składania ofert wyznaczono na dzień 29 marca 2016 r. do godz. 12.00…