Protokół z postępowania dot. Zapytania Ofertowego nr 3/FP/RPO/2016

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego brokeringu edukacyjnego realizowanego w ramach Zapytania Ofertowego nr 3/FP/RPO/2016. Protokół z postępowania (PDF) Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego…

Zapytanie Ofertowe nr 3/FP/RPO/2016

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia brokeringu edukacyjnego. Treść zapytania wraz z załącznikami: wersja word (edytowalna) wersja pdf Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 czerwca 2016 r. do godz. 10.00 (wiążąca jest…