Protokół z postępowania dot. Zapytania Ofertowego nr 3/FP/RPO/2016

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego brokeringu edukacyjnego realizowanego w ramach Zapytania Ofertowego nr 3/FP/RPO/2016. Protokół z postępowania (PDF) Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego…