Rozeznanie rynku – usługa adaptacji budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zapraszamy do składania ofert cenowych wykonania usługi „Adaptacja budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością” w projekcie  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.   Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 23.12.2016 do godz. 10.00 na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub osobiście…

Rozeznanie rynku – adaptacja pomieszczeń

  Zapraszamy do składania ofert cenowych wykonania usługi „adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania mieszkania treningowego” w projekcie  „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 23.12.2016 do godz. 10.00 na adres pkremer@fundacjapokolenia.pl lub osobiście…