Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów terapeutycznych – rozstrzygnięte

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania prowadzonego przez Fundację DASZRADĘ im. Barbary Karaczyńskiej, dotyczącego prowadzenia warsztatów terapeutycznych/aktywnościowych  w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/DASZRADE/RPO/2017. Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego…