Bezpłatne spotkania dot. mechanizmów współpracy JST-NGO

W imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Pokolenia zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne, dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców. Cykl wydarzeń objął swym patronatem Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Spotkania adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i przedstawicieli samorządów lokalnych i obejmują stosowanie następujących mechanizmów: inicjatywa lokalna,…

Zapraszamy do składania ofert na kursy zawodowe (Zapytanie ofertowe 2/FP/RPO/2017)

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie Treść zapytania wraz z załącznikami: Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) Zapytanie ofertowe (wersja nieedytowalna) Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 października 2017 r. do godz.…