Dotacje OWES na tworzenie miejsc pracy (II nabór)

Ogłaszamy II nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Alokacja środków przeznaczona na II nabór wynosi 592 200 zł. TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania UWAGA: Status PS weryfikowany…