Pабота в Польше | Pobyt i praca w Polsce – zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla cudzoziemców!

приглашение на бесплатную информационную встречу для иностранцев! 26 ноябрь 2019 года в 18.00  в Доме Предпринимателя в Тчеве ул. Защитников Вестерплатте,  3 состоится информационная встреча для иностранцев. [wersja polska poniżej]   Pабота в Польше – приглашение на бесплатную информационную встречу для иностранцев! 26 ноябрь 2019 года в 18.00  в Доме Предпринимателя в Тчеве ул. Защитников…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/FP/RPO/11/2019

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii uzależnień od alkoholu w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot/osoba: Dorota Szczodrowska POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia. Tczew, dnia 13.11.2019     Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” jest…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/10/2019

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: specjalistycznego poradnictwa prawnego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot: URBAN LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban z siedzibą w Gdyni.   POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia. Tczew, dnia 06.11.2019   Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej…

Szkolenie i warsztaty dot. nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań do zadań publicznych

Od 2 marca br. obowiązują nowe dokumenty dotyczące zadań publicznych zlecanych organizacjom. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Tczewie zaprasza do udziału w bezpłanym szkoleniu 16.11. (sobota) o nowych wzorach ofert, umów i sprawozdań. Zapisy w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON do 12.11. Kontakt: Barbara Sinkiewicz, e-mail: bsinkiewicz@powiat.tczew.pl, tel. 58 773 49 16.…

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/FP/RPO/11/2019

Dotyczy zamówienia usługi: świadczenia terapii uzależnień od alkoholu w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski – Zespół Szkół Technicznych w Tczewie z siedzibą na ul. Parkowej 1 w Tczewie (lider), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w…

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FP/RPO/10/2019

Dotyczy zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski – Zespół Szkół Technicznych w Tczewie z siedzibą na ul. Parkowej 1 w Tczewie (lider), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie,…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/FP/RPO/10/2019

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot: Instytut Nauk Stosowanych z siedzibą w Tczewie.   POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia. Tczew, dnia 22.10.2019   Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim –…

Dotacje OWES na tworzenie miejsc pracy (V nabór)

Ogłaszamy V nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument do pobrania UWAGA: Status PS weryfikowany jest przed podpisaniem umowy o przyznanie…