Zapytanie ofertowe nr 1181335

Szanowni Państwo, W związku ze współrealizowaniem przez Fundację Pokolenia projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych i istniejących PES. Szczegóły dot. zamówienia znajdują się w Bazie Konkurencyjności