ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FP/RPO/10/2019

Dotyczy zamówienia usługi: świadczenia specjalistycznego poradnictwa prawnego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski – Zespół Szkół Technicznych w Tczewie z siedzibą na ul. Parkowej 1 w Tczewie (lider), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie,…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/FP/RPO/10/2019

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot: Instytut Nauk Stosowanych z siedzibą w Tczewie.   POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia. Tczew, dnia 22.10.2019   Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim –…