Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/10/2019

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: specjalistycznego poradnictwa prawnego w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot: URBAN LEGAL Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban z siedzibą w Gdyni.   POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia. Tczew, dnia 06.11.2019   Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej…