Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/FP/RPO/11/2019

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii uzależnień od alkoholu w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot/osoba: Dorota Szczodrowska POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia. Tczew, dnia 13.11.2019     Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” jest…