Wyniki III konkursu na dofinansowanie miejsc pracy w PS

Publikujemy listę rankingową dotyczącą ostatniego naboru na dofinansowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.   W związku z faktem, że w terminie od ogłoszenia wstępnej listy nie wpłynęło żadne odwołanie wyniki konkursu sa ostateczne.   W ramach III naboru dofinansowanych zostało 21 miejsc pracy.   LISTA RANKIGOWA (do pobrania)     Projekt jest współfinansowany w ze…

Dzialaj Lokalnie 2019: wnioski rekomendowane do dofinasnowania

Dnia 13 czerwca 2019 odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XI 2019. Decyzją Komisji 17 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 67 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 26 wniosków. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.…

Rozeznanie rynku dot. przeprowadzenia warsztatów wyjazdowych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla grupy 15. kobiet uczestniczących w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.06.2019 r do godz. 16.00 na adres amelzacka@fundacjapokolenia.pl lub osobiście w…

AKUMULATOR SPOŁECZNY 2019: wyniki konkursu dotacji na pożytek publiczny

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2019 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!   W dniach 28 marca – 28 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu 2019, w trakcie którego wpłynęły 184 wnioski z całego województwa:   Ocenę formalną przeszło 151 wniosków, które zostały…

2. Majówka Pozarządówka już 24.05. w Nowej Cerkwi

W imieniu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego serdecznie zapraszamy na spotkanie integracyjne NGO „Majówka Pozarządówka” 24 maja (piątek) od godz. 17:00 przy Świetlicy – Domu Strażaka w Nowej Cerkwi (Gmina Morzeszczyn). W programie: – gra terenowa przygotowana przez lokalne organizacje, – kilka słów o tym co w trawie piszczy (czyli krótko o zmianach dla NGO), –…

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania…

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach przeprowadzenia usługi  przeprowadzenia kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (g2). Więcej informacji znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1183917

Oferta pracy: szukamy animatora/ki – asystenta/ki

Szukamy osób na stanowisko animatora/ki –  asystenta/ki osoby uczestniczącej w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od kandydatów/kandydatek wymagamy: minimum średniego wykształcenia. Wymagania dodatkowe: umiejętność skutecznego komunikowania się, gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących, umiejętność współpracy z ludźmi i…

Dotacje OWES: nabór uzupełniający do 20.05.

W związku z faktem złożenia małej liczby wniosków dotacyjnych w III naborze ogłaszamy nabór uzupełniający! Obowiązują te same dokumenty jak przy naborze podstawowym. Termin składania wniosków zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej upływa 20.05.2019 o godzinie 15:00. Ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc…

KONKURS! Weź udział w wyjątkowym wydarzeniu i zdobądź wparcie finansowe!

Szukamy maks. 3 grup/organizacji z powiatu tczewkiego, które chciałyby wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu i zdobyć wsparcie na realizację swoich pomysłów! Na zgłoszenia (mailowe) czekamy do 12 maja 2019. Tworzymy kolejną okazję, żeby dofinansować Wasze inicjatywy. Wykorzystujemy nowatorską metodę spotkania Giving Circle, podczas którego możemy wspierać działania społeczne, w formule przypominającej licytację (więcej informacji o mechanizmie Giving…

Konkurs Działaj Lokalnie 2019 otwarty!

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2019. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.   W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;…