Dzialaj Lokalnie 2020: wnioski rekomendowane do dofinasnowania

30 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XI 2020. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 62 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 21 wniosków. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach…

Działaj Lokalnie – przedłużony nabór dla inicjatyw z Gminy Tczew

W związku z małą liczbą wniosków na inicjatywy z Gminy Tczew przedłużamy do 25.06. nabór na dofinansowanie projektów na tym obszarze. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego, które chcą prowadzić działania na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Tczew. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.  …

Dotacje OWES na tworzenie miejsc pracy (VI nabór)

Ogłaszamy VI nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Alokacja środków na dofinansowanie tworzonych miejsc pracy wynosi 688 800 złotych.   TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument…