Dzialaj Lokalnie 2020: wnioski rekomendowane do dofinasnowania

30 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XI 2020. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 62 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 21 wniosków. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach…