Zmiana organizacji pracy biura

W związku z utrzymującym się stanem epidemii zmieniamy organizację pracy biura. Obecnie funkcjonujemy od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, część pracy wykonując oczywiście zdalnie. Wprowadziliśmy także niezbędne środki ostrożności: stanowiska do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe, bieżąca dezynfekcja powierzchni wspólnych oraz szyby plexi w pokojach do spotkań indywidualnych. Interesantów przyjmujemy pojedynczo…