ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FP/RPO/11/2020

Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/11/2020 dotyczące zamówienia usługi: opieka nad osobami zależnymi w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski, jako Partner Wiodący, w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, z Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie, oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” w…