Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/FP/RPO/11/2020

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: opieka nad osobami zależnymi w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot/osoba: Instytut Nauk Stosowanych Miłosz Kuligowski z siedzibą w Tczewie POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia. Tczew, dnia 18.11.2020   Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie…