ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FP/RPO/11/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/FP/RPO/11/2020 dotyczące zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” realizowanego przez Powiat Tczewski (partner wiodący), w partnerstwie z Fundacją Pokolenia, Gminą Miejską Tczew, w tym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik”  współfinansowanego z Europejskiego…