Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/11/2020

Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”. W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot/osoba: Instytut Nauk Stosowanych Miłosz Kuligowski z siedzibą w Tczewie POBIERZ TUTAJ treść rozstrzygnięcia. Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3 do rozstrzygnięcia zapytania. Tczew, dnia 01.12.2020…