Dotacje OWES na tworzenie miejsc pracy (VIIII nabór)

Ogłaszamy VIII nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu OWES Dobra Robota na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Alokacja środków na dofinansowanie tworzonych miejsc pracy (dotacje) wynosi 273.000,00 złotych.   TU SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ – dokument…