Wyniki konkursu 2021 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2021 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym! W dniach 18 czerwca – 18 lipca trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2021, w trakcie którego wpłynęło 195 wniosków z całego województwa. Ocenę formalną przeszło 173 wniosków, które zostały skierowane do…