Rozeznanie rynku – zakup odzieży

Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup i dostarczenie odzieży w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.   Szczegóły w załączniku (do pobrania). AKTUALIZACJA – Szczegóły w załączniku (do pobrania).. (we wcześniejszym pliku znajduje…

Szacowanie wartości zamówienia: 2 usługi marketingowe – projekty graficzne oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (klubu sportowego w formie stowarzyszenia): opracowanie identyfikacji wizualnej (projekty graficzne), produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na…

Szacowanie wartości zamówienia: 2 usługi marketingowe – księga znaku i hasło oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej): dopracowanie identyfikacji wizualnej wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący…

Zapraszamy do udziału w Akceleracji Biznesów Społecznych

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non profit do udziału w Akceleracji Biznesów Społecznych, organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”. Akceleracja skierowana jest do PESów, które podjęły już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia pomysłu. Każdy…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – opracowanie identyfikacji wizualnej oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej): opracowanie identyfikacji wizualnej, wydruk/produkcja materiałów promocyjnych, produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 6…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – dopracowanie logotypu, księga znaku i hasłeo oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia): dopracowanie logotypu wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych (część 1), produkcja materiałów promocyjnych (część 2).   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – odświeżenie logotypu, projekty oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej): odświeżenie logotypu spółdzielni wraz z projektami/wizualizacją, wydruk/produkcja materiałów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – logotyp z księgą znaku i hasłem oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia): stworzenie logotypu fundacji wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych (część 1), produkcja materiałów promocyjnych (część 2).   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie…

Działaj Lokalnie 2022 – wyniki konkursu grantowego

29 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XII 2022. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 69 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 24 wnioski. 23 przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji…