Szacowanie wartości zamówienia: profesjonalna sesja zdjęciowa

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 1 usługi marketingowej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej: profesjonalna sesja zdjęciowa.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie należy składać w formie mailowej w terminie do dnia 06.05.2022 r.   Tczew, 28.04.2022