Działaj Lokalnie 2022 – wyniki konkursu grantowego

29 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XII 2022. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 69 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 24 wnioski. 23 przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji…