Zapraszamy do udziału w Akceleracji Biznesów Społecznych

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non profit do udziału w Akceleracji Biznesów Społecznych, organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”. Akceleracja skierowana jest do PESów, które podjęły już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia pomysłu. Każdy…