Działaj Lokalnie 2023 – wyniki naboru uzupełniającego

27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach naboru uzupełniającego konkursu Działaj Lokalnie XIII 2023. Decyzją Komisji 1 wniosek został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 4 000 złotych! Łącznie w ramach uzuełniającego naboru wpłynęły 3 wnioski, które przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji…