Ekonomia społeczna

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non profit do udziału w Akceleracji Biznesów Społecznych, organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”. Akceleracja skierowana jest do PESów, które podjęły już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia pomysłu.

Każdy z zakwalifikowanych podmiotów otrzyma grant w wysokości 10 000 PLN na prace związane z rozwojem pomysłu, oraz możliwość uczestnictwa w minimum 45 godzinach mentoringu biznesowego i technicznego.

Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki non profit z obszaru powiatów: gdańskiego, kartuskiego, nowodworskiego, puckiego, tczewskiego i wejherowskiego oraz miast: Gdańsk, Gdynia i Sopot.

 

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy: https://gpnt.pl/aktualnosci/akceleracja-owes-nabor-1

Nabór wniosków trwa do 1 listopada 2022 r. (rekrutacja przedłużona!).

 

Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Akceleracja ma za zadanie wzmocnienie potencjału rozwojowego PES w tym w szczególności wsparcie w zakresie powstawania i realizacji nowych pomysłów i inicjatyw, oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom.

Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z dedykowanego wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego. Uczestnicy zaprezentują swoją działalność podczas Demo Day przed potencjalnymi inwestorami, klientami czy partnerami. Podczas wydarzenia przyznany zostanie dodatkowy Grant dla Uczestnika, który zdecydowanie wyróżnił się na tle pozostałych, osiągając największy postęp i rokując najlepsze wyniki biznesowe w dalszym rozwoju.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej dedykowanej Akceleracji Biznesów Społecznych: https://gpnt.pl/akceleracja-biznesow-spolecznych-2022,  strony internetowej Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego https://gpnt.pl/, oraz mediów społecznościowych GPN-T gdzie będą umieszczane najnowsze informacje dotyczące Akceleracji.

 

Projekt OWES Dobra Robota jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Opercyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2022.