zakladka2

Jako Fundacja Pokolenia prowadzimy Centrum Organizacji Pozarządowych (COP). Centrum to miejsce, w którym wspieramy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oaz inicjatywy obywatelskie z terenu powiatu tczewskiego poprzez doradztwo, szkolenia, mentoring oraz wsparcie infrastrukturalne.

Jesteśmy członkami sieci Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych, federacji zrzeszającej  organizacje świadczących usługi na rzecz innych podmiotów.

Naszym celem jest pobudzenie aktywności i potencjału grup nieformalnych i organizacji pozarządowych do podejmowania przez nie działań. Chcemy również w ramach COP dbać o przestrzeń dla aktywności społecznej i obywatelskiej. Wspierając grupy nieformalnej i organizacje będziemy dążymy do ich usamodzielnienia oraz zwiększenia skuteczności i zasięgu ich działania.

 

CO OFERUJEMY?

Centrum Organizacji Pozarządowych oferujemy następujące bezpłatne usługi:

  1. INKUBATOR NGO

Co to jest inkubator? To kompleksowy program, którego ideą jest usamodzielnienie grupy nieformalnej bądź organizacji pozarządowej oraz zwiększenie skuteczności i zasięgu jej działania. Inkubowana grupa/organizacja otrzymuje swojego mentora/kę, z którym pracuje przez max. pół roku nad swoim rozwojem. Dodatkowo
w procesie inkubacji organizacja musi skorzystać z obowiązkowego doradztwa formalno-prawnego.

Rodzaj wsparcia oferowanego przez Inkubator:

mentoring – indywidualna praca eksperta/ki z grupą nieformalną bądź organizacją, ukierunkowana na stworzeniu planu usamodzielnienia bazującego na potencjałach i zasobach grupy/organizacji. Mentoring opiera się na inspirowaniu, stymulowaniu rozwoju grupy/organizacji w zakresie niezbędnym do samorealizacji.

Czas trwania mentoringu to od 6 do 12 godz. w ciągu pół roku (co najmniej 1 spotkanie w ciągu miesiąca).

doradztwo formalno-prawne – min. 4 godz.

Czas inkubacji do 6 m-cy na grupę/organizację.

  1. SZKOLENIA

Patrz niżej lub POBIERZ INFORMACJĘ

  1. DORADZTWO

Oferujemy indywidualne i grupowe poradnictwo dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie: aspektów formalno-prawnych, planowania i rozliczania projektów, wizerunku, promocji i marketingu organizacji, współpracy z wolontariuszami, zakładania i rejestracji organizacji pozarządowych, doradztwa technologicznego: tworzenie stron, adres e-mail, identyfikacja wizualna  itp., doradztwa finansowo-księgowego, pozyskiwania środków na działalność i inne w zależności od zapotrzebowania. Dyżury doradztwa – patrz niżej!

  1. MENTORING

Co to jest mentoring? Jest to wsparcie organizacji pozarządowych w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących ich rozwoju poprzez wspólne wypracowywanie i realizowanie indywidualnego planu działań dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji.

Proces mentoringu trwa max. 6 spotkań po 2 godz. przez pół roku (co najmniej 1 spotkanie w ciągu miesiąca).

  1. WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz przestrzeni do spotkań i pracy swojej organizacji? Jesteś we właściwym miejscu!

W ramach COP udostępniamy organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym miejsca do pracy biurowej z komputerem i dostępem do Internetu na zasadzie co-workingu, użyczamy także adresu do korespondencji.

zakładka3

1. Paulina Kremer: mentoring oraz praca nad wizją i misją nowo powstającej organizacji; e-mail: pkremer@fundacjapokolenia.pl

2. Alicja Jabłonowska: mentoring oraz praca nad wizją i misją istniejących organizacji; e-mail: ajablonowska@fundacjapokolenia.pl

3. Artur Rajkowski: zakładanie oraz aspekty formalno-prawne organizacji; e-mail: arajkowski@fundacjapokolenia.pl

UWAGA! By skorzystać z doradztwa należy umówić się telefonicznie lub mailowo z wyprzedzeniem co najmniej 1-dniowym.

zakładka4

Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje kompleksowe szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Nauczymy między innymi: jak założyć fundację lub stowarzyszenie, jak pozyskać środki na jej funkcjonowanie, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi czy zbudować zespół.
Pakiet szkoleń COPu:

– Aspekty formalno-prawne,

– Zarządzanie projektami,

– Planowanie inicjatyw,

– Wolontariat w organizacji,

– Jak budować partnerstwa i współpracować z samorządem,

– Angażowanie ludzi do działania,

– Debaty oksfordzkie i wystąpienia publiczne,

– Gender mainstreaming,

– Nowe technologie,

– Marketing i promocja organizacji pozarządowej,

– Kompetencje miękkie: komunikacja, asertywność, antydyskryminacji i stereotypizacji,

– Zarządzenie finansami w organizacjach pozarządowych,

i inne wynikające z lokalnych potrzeb.

 

Masz pomysł na szkolenie? Zgłoś się do nas!
W miarę naszych zasobów i liczby chętnych zorganizujemy takie szkolenie!

POBIERZ INFORMACJĘ

zakładka6

Fundacja Pokolenia od ponad 10 lat prowadzi KONKURSY GRANTOWE i dofinansowuje lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych mieszkańców Tczewa, powiatu tczewskiego i Subregionu Nadwislańskiego.

Od 2014 roku jesteśmy jednym z Operatorów, powstałego
Akumulatro w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!”, realizowanego w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszeniem EDUQ, Fundacją Rozwoju Lokalnego PARASOL, Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Lokalną Grupą Działania – Naszyjnik Północy i Stowarzyszeniem Morena, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wspieramy młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mieszkańców Pomorza. Dotacje, szkolenia i mentoring to tylko część oferty dla naszych wnioskodawców i grantobiorców.

Więcej o Funduszu na stronie: www.akumulatorspoleczny.pl .

Dzialaj_Lokalnie_logo

Od 2005 roku jesteśmy członkiem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie i realizujemy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, gdzie wspieramy oddolne inicjatywy mieszkańców powiatów tczewskiego i nowodworskiego. Co roku organizujemy konkursy grantowe i dofinansowujemy najlepsze projekty aktywizujące społeczności lokalne. Poza dotacjami, na program składają się: animacja, konsultacje, szkolenia, sieciowanie oraz konkurs na najciekawsze sposoby opowiadania o podejmowanych działaniach.

Więcej o Programie na stronie: www.dzialajlokalnie.pl .

W latach 2006-2007 realizowaliśmy program grantowy Polskiej Telefonii Cyfrowej i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce „Pracownia Umiejętności”, w ramach którego wspieraliśmy finansowo projekty inicjowane i prowadzone przez grupy młodzieżowe. W latach 2011 – 2014 prowadziliśmy we współpracy z firmą Flextronics Młodzieżowy Program Grantowy AKTYWATOR. Był to nasz autorski fundusz, zasilający grantami inicjatywy młodzieżowe z Miasta i Gminy Tczew. Od 2012 Fundacja jest koordynatorem Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego w powiecie tczewskim i wspiera mini-grantami projekty młodych osób w wieku 13-25 lat.

zakładka1

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych i równoprawnych organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego, działających w sferze pożytku publicznego. Sieć powstała w wyniku współpracy partnerskiej i zrzesza organizacje pozarządowe, których jednym z działań statutowych jest wspieranie III sektora.

Celem głównym działania Sieci jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, którego integralnym elementem są inicjatywy społeczne, w szczególności organizacje pozarządowe.

Organizacje należące do sieci:

Centrum Inicjatyw Obywatelskich (Słupsk)

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Gdańsk)

Fundacja Edukacji i Działań Społecznych (Kartuzy)

Fundacja M.A.P.A. Obywatelska (Kwidzyn)

Fundacja Pokolenia (Tczew)

Stowarzyszenie EDUQ (Lębork)

Słowińska Grupa Rybacka (Ustka)

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji (Sopot)

Stowarzyszenie „Podaj Rękę” (Pruszcz Gdański

COPy loga zestaw

 

Fundacja Pokolenia jako Centrum Organizacji Pozarządowych działa w oparciu o wypracowane i ustanowione STANDARDY POMORSKIEJ SIECI COP. Są one zbieżne ze standardami jednej z największych, działającej od blisko 20 lat  federacji w Polsce,  Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.