Zachęcamy do udziału w konkursie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY– dotacje na rozwój młodych organizacji pozarządowych, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

fundusz-akumulator-spoleczny-zasili-inicjatywy-pomorzan-63.jpg

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* z terenu województwa pomorskiego.

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł
(wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji!).

 

Termin naboru wniosków: od 20 lipca do 20 sierpnia 2017.

 

W ramach niniejszego konkursu można się ubiegać o grant do 5000 zł na wsparcie młodej organizacji pozarządowej.

UWAGA: Nabór wniosków o dofinansowanie na inicjatywy i projekty ze sfery pożytku publicznego jest prowadzony jako odrębny konkurs! Czas przyjmowania aplikacji mija 31 lipca 2017.

 

W ramach niniejszego konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!
UWAGA: jeżeli organizacja składała we własnym imieniu ofertę w tegorocznym konkursie na wsparcie inicjatyw i projektów ze sfer pożytku publicznego, wyczerpała limit aplikacji (nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot występował jedynie jako patron grup nieformalnych).

 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 16 września do 15 grudnia 2017.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować – w przypadku wnioskodawców z ubiegłych lat) w systemie on-line i wypełnić formularz. 

UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora on-line. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z właściwym Operatorem.
 

 

Szczegóły do pobrania:

Regulamin konkursu 2017 zaktualizowany

Regulamin konkursu 2017 zaktualizowany – PDF

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktuTel.: 58 352 45 46, e-mail: akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl .

Przypominamy także o możliwości konsultacji wniosków przed ich złożeniem.

 

Data publikacji wpisu:
20 lipca 2017
godz. 1200

2015_logo_FIO_v1

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania,
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej