podsumowanie-naboru-i-2017

wykres-powiatowy-i-2017^ Powyższy wykres przedstawia liczbę wniosków w poszczególnych częściach woj. pomorskiego.


Za organizację konkursu na terenie powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego odpowiada jeden z Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – Fundacja Pokolenia.

Ocenę formalną przeszły 242 wnioski, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych częśći województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat gdański: Łukasz Rościszewski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy) i Antonina Paplińska (przedstawiciel partnera Funduszu – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych) na posiedzeniu 14 sierpnia 2017 podjęła decyzję o dofinansowaniu 6 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu AS 2017 pożytek publiczny – powiat gdański,
  • powiat kwidzyński: Małogrzata Peplińska (przedstawicielka lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Monika Kobak (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej) i Ewa Czeplina (przedstawicielka partnera Funduszu – LGD Chata Kociewia) na posiedzeniu 14 sierpnia 2017 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu AS 2017 pożytek publiczny – powiat kwidzyński,
  • powiat malborski: Małogrzata Peplińska (przedstawicielka lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Antonina Paplińska (przedstawiciel partnera Funduszu  – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych) i Małgorzata Badziong (przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Malborku) na posiedzeniu 14 sierpnia 2017 podjęła decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu AS 2017 pożytek publiczny – powiat malborski,
  • powiat sztumski: Łukasz Brządkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Anita Radtke (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL) i Ewa Czeplina (przedstawicielka partnera Funduszu – LGD Chata Kociewia) na posiedzeniu 14 sierpnia 2017 podjęła decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu AS 2017 pożytek publiczny – powiat sztumski,
  • powiat tczewski: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy) i Joanna Nadolna-Banach (przedstawicielka partnera Funduszu – LGD Chata Kociewia) na posiedzeniu 14 sierpnia 2017 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu AS 2017 pożytek publiczny – powiat tczewski.

Szczegóły oceny znajdują się także w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w sferach pożytku publicznego na terenie naszego województwa to ponad 330 000 złotych!

 

UWAGA: We wrześniu w niektórych powiatach (tam, gdzie złożono najmniej wniosków) odbędą się dodatkwe nabory wniosków o dofiannsowanie! Zachęcamy do śledzenia strony Funduszu (www.akumulatorspoleczny.pl) i naszego fanpage’a na Facebooku (www.facebook.com/akumulatorspoleczny).

Data publikacji wpisu:
15 sierpnia 2017
godz. 1330

2015_logo_FIO_v1Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach realizacji zadania,
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej