Za organizację konkursu na terenie powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego odpowiada jeden z Operatorów Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – Fundacja Pokolenia.

Ocenę formalną przeszło 197 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych częśći województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat kwidzyński: Małogrzata Peplińska (przedstawicielka lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Anna Krzeszowska-Hovanecz (przedstawcielka Stowarzyszenia AKWEDUKT i Mieczysław Dzikowski (przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie – Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT) na posiedzeniu 13 sierpnia 2018 podjęła decyzję o dofinansowaniu 3 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2018 pożytek publiczny – powiat kwidzyński,
  • powiat sztumski: Małogrzata Peplińska (przedstawicielka lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Anna Krzeszowska-Hovanecz (przedstawcielka Stowarzyszenia AKWEDUKT i Mieczysław Dzikowski (przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacja Filantropijna PROJEKT) na posiedzeniu 13 sierpnia 2018 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2018 pożytek publiczny – powiat sztumski,
  • powiat gdański: Łukasz Rościszewski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy) i Anna Witkowska-Niedżwiecka (przedstawiciel Powiatu Gdańskiego) na posiedzeniu 14 sierpnia 2018 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2018 pożytek publiczny – powiat gdański,
  • powiat malborski: Łukasz Rościszewski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy) i Małgorzata Badziong (przedstawicielka Powiatu Malborskiego) na posiedzeniu 14 sierpnia 2017 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2018 pożytek publiczny – powiat malborski,
  • powiat tczewski: Łukasz Rościszewski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Artur Milarski (przedstawiciel innego Operatora Funduszu – Fundacja Strefa Mocy), Barbara Sinkiewicz (przedstawicielka Powiatu Tczewskiego), Barbara Przybyłowska-Jackiewicz (przedstawicielka mediów, Radio Tczew) i Łukasz Brządkowski (przedstawiciel Stowarzyszenia Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa) na posiedzeniu 14 sierpnia 2017 podjęła decyzję o dofinansowaniu 4 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2018 pożytek publiczny – powiat tczewski.

Łącznie na dofinansowanie inicjatyw na terenie subregionu nadwislańskiego przeznaczono kwotę 72 862 złotych!

Szczegóły oceny znajdują się także w generatorze www.Witkac.pl(dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie projektów w sferach pożytku publicznego na terenie naszego województwa to ponad 285 000 złotych!

 

Data publikacji wpisu:
14 sierpnia 2018
godz. 1630


Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY
 jest współfinansowany 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz Powiatu Tczewskiego.