Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 15 czerwca – 15 sierpnie trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2018 na rozwój młodych organizacji, w trakcie którego wpłynęły 73 wnioski z całego województwa.

Ocenę formalną przeszło 56 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komisja panelowa, składająca się z przedstawicieli Operatorów, oceniła wszystkie aplikacje, po czym spotkała się z wnioskodawcami podczas prezentacji organizacji i dopiero później wybrała 17 wniosków do dofinansowania.

Za prezentację można było otrzymać dodatkowe 20 punktów: +6 za spójność prezentacji z wnioskiem o dofinansowanie (przede wszystkim opisaną wizją i planem rozwoju oraz budżetem), +5 pkt za potencjał organizacji (m.in. osobowy z kompetencjami i doświadczeniem tych osób oraz rzeczowy z zasobami, którymi już dysponuje organizacja lub zostaną dopiero wniesione) oraz autentyczność i reprezentacyjność – czy organizacja to rzeczywiście grupa osób, których łączy wspólny cel, +4 pkt za atrakcyjność prezentacji organizacji, w tym kreatywność, +maks. 5 punktów do dyspozycji oceniającego, który mógł nimi wesprzeć np. tylko jedną organizację albo kilka po 1 punkcie – była to pula punktów na wszystkie wnioski przypisane osobie do oceny; do wykorzystania lub nie, którymi można było wzmocnić ocenę wyróżniających się podmiotów (te punkty mogły zostać przyznane np. za innowacyjność działań albo szczególną wartość społeczną). Łącznie można zatem było otrzymać do 50pkt.

 

Wyniki konkursu (lista rankingowa z całego województwa) można pobrać TUTAJ. Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl. Więcej informacji udzielają także Operatorzy Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Łączna suma przeznaczona na dotacje na rozwój młodych organizacji to ponad 75 000 złotych!

UWAGA: W przypadku oszczędności i/lub pozyskania dodatkowych środków przyznane mogą zostać kolejne dotacje, w oparciu o listę rankingową (patrz: załącznik).

 

Konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.