Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2019 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 28 marca – 28 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu 2019, w trakcie którego wpłynęły 184 wnioski z całego województwa:

 

Ocenę formalną przeszło 151 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej lokalnych Komisji grantowych:

 

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały wnioski do dofinansowania.

Za organizację konkursu na terenie subregionu nadwiślańskiego, czyli powiatów: gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego, odpowiada Fundacja Pokolenia jako lokalny Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

 

Wyniki konkursu (listy rankingowe z powiatów gdańskiego, tczewskiego, malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat gdański: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Katarzyna Huńko (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – Stowarzyszenie Morena), Anna Witkowska-Niedźwiecka (przedstawicielka Powiatu Gdańskiego) i Maciej Kumor (przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota) na posiedzeniu 29 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 3 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2019 pożytek publiczny – powiat gdański oraz Protokół z prac komisji – powiat gdański.

 

  • powiat tczewski: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Katarzyna Huńko (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – Stowarzyszenie Morena), Barbara Sinkiewicz (przedstawicielka Powiatu Tczewskiego) i Maciej Kumor (przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota) na posiedzeniu 29 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2019 pożytek publiczny – powiat tczewski oraz Protokół z prac komisji – powiat tczewski.

 

  • powiat malborski: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Małgorzata Cherek (przedstawicielka Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) i Anna Krzeszowska-Hovanecz (przedstawicielka Stowarzyszenia AKWEDUKT) na posiedzeniu 30 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu wszystkich 5 projektów, spełniających warunki formalne i wysoko ocenionych (średnia z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2019 pożytek publiczny – powiat malborski oraz Protokół z prac komisji – powiat malborski.

 

  • powiat sztumski: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Małgorzata Cherek (przedstawicielka Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) i Anna Krzeszowska-Hovanecz (przedstawicielka Stowarzyszenia AKWEDUKT) na posiedzeniu 30 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 1 projektu z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen) oraz o konieczności przeprowadzenia dodatkowego naboru na dofinansowanie projektów na tym obszarze: WYNIKI konkursu 2019 pożytek publiczny – powiat sztumski oraz Protokół z prac komisji – powiat sztumski.

 

  • powiat kwidzyński: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Joanna Aszyk (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Małgorzata Cherek (przedstawicielka Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) i Mieczysław Dzikowski (przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie – Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT) na posiedzeniu 30 maja 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 5 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen): WYNIKI konkursu 2019 pożytek publiczny – powiat kwidzyński oraz Protokół z prac komisji – powiat kwidzyński.

 

UWAGA: W czerwcu w powiecie sztumskim odbędzie się dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie! Zachęcamy do śledzenia strony Fundacji i Funduszu i naszego fanpage’a na Facebooku (www.facebook.com/akumulatorspoleczny).

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łącznie na dofinansowanie inicjatyw na obszarze subregionu nadwiślańskiego Fundacja Pokolenia przeznaczyła kwotę 73 900 złotych. Suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w sferach pożytku publicznego na terenie naszego województwa to ponad 321 000 złotych!

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany
ze środków Programu FIO oraz Powiatu Tczewskiego.