fundusz-akumulator-spoleczny-2015-dodatkowy-nabor-wnioskow-o-dotacje-mini-granty-tematyczne-86.jpg

O dofinansowanie do 500 zł (tzw. mini-grant) lub 2000 zł mogą się ubiegać inicjatywy młodzieżowe, tzn. zaplanowane i do realizacji przez osoby w wieku 13 – 26 lat!

 

W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek!

 

Dodatkowy nabór trwa od godz. 18:00 dnia 25 sierpnia do godz. 16:00 dnia 19 września.

 

Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem generatora on-line Witkac.pl .

W systemie należy najpierw wskazać czy jest się organizacją młodzieżową czy grupą nieformalną młodzieży, a następnie wybrać rodzaj dotacji:

  • mini-grant do 500 zł
  • grant do 5000 zł na działania ze sfery pożytku publicznego
    (w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do 2000 zł należy wybrać tę opcję – nabór odbywa się w oparciu o formularz na „dużą dotację”, jednakże aplikacja w kosztorysie ma wprowadzone odpowiednie ograniczenie)

 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 października do 30 listopada 2016.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorami Funduszu (zakładka „Kontakt”).

 

UWAGA: Z udziału w dodatkowym naborze wniosków wyłączone są organizacje i grupy nieformalne, które w 2016 roku otrzymały już dofinansowanie z Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY!

 

Regulamin dodatkowego konkursu AS 2016 (do pobrania)