Publikujemy wyniki dodatkowego konkursu grantowego 2016 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 25 VIII – 19 IX 2016 trwał konkurs na projekty młodzieżowe, w trakcie którego wpłynęły 83 wnioski z całego województwa.

Ocenę formalną przeszło 66 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

 

Komisja panelowa, składająca się z przedstawicieli Operatorów Funduszu, wybrała 14 wniosków do dofinansowania*!

Łączna suma przeznaczona na dotacje w ramach dodatkowego konkursu to niespełna 23 000 złotych!

 

Wyniki konkursu – listę rankingową można sprawdzić w systemie Witkac.pl oraz pobrać TUTAJ.

 

 

* W przypadku pozyskania dodatkowych środków możliwe jest dofinansowanie większej liczby projektów, kolejnych na liście rankingowej pod względem otrzymanych punktów.