Publikujemy wyniki dodatkowego konkursu grantowego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

 

W dniach 8 lipca – 11 sierpnia trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2019, w trakcie którego wpłynęło 5 wniosków z powiatu sztumskiego.

Ocenę formalną przeszły 4 wnioski, które zostały skierowane do oceny merytorycznej lokalnej Komisji grantowej. Ta sprawdziła wszystkie aplikacje oraz spotkała się z pomysłodawcami.

Lokalna komisja konkursowa w składzie: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia), Patrycja Bloch-Majewska (przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej) i Sebastian Szota (przedstawiciel Powiatu Sztumskiego) na posiedzeniu 28 sierpnia 2019 podjęła decyzję o dofinansowaniu 3 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z czterech niezależnych ocen):

WYNIKI dodatkowego konkursu 2019 – powiat sztumski (do pobrania)
Protokół z prac komisji (do pobrania)

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łączna suma przeznaczona na dofinansowanie incjatyw i projektów w ramach dodatkowego konkursu na obszarze powiatu sztumskiego to ponad 10 000 złotych!

 

Dodatkowy konkurs Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany ze środków Programu FIO
Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.