Aktywność obywatelska

Publikujemy wyniki dodatkowego konkursu grantowego 2020 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!

W dniach 1 – 10 września trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2020, w trakcie którego wpłynęły 23 oferty z całego województwa.

Ocenę formalną przeszło 21wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie aplikacje i wybrały 9 projektów do dofinansowania.

 

Za organizację dodatkowego konkursu na terenie powiatu kwidzyńskiego, odpowiada Fundacja Pokolenia jako lokalny Operator Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

W trakcie naboru wpłynęły 3 wnioski od organizacji i grup nieformalnych z powiatu kwidzyńskiego, z czego wszystkie otrzymały pozytywną ocenę formalną. Lokalne komisje konkursowe oceniły wszystkie te aplikacje i wybrały 2 do dofinansowania.

 

Wyniki konkursu (lista rankingowa z powiatu kwidzyńskiego) można pobrać poniżej lub ze strony www.akumulatorspoleczny.pl (tutaj dostępne wyniki także z pozostałych części województwa!).

 

Lokalna komisja konkursowa w składzie:

  • powiat kwidzyński: Artur Rajkowski (przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu – Fundacja Pokolenia), Ewa Czeplina (przedstawicielka innego Operatora Funduszu – LGD Chata Kociewia) i Mieczysław Dzikowski (przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie – Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT) na posiedzeniu 15 września 2020 podjęła decyzję o dofinansowaniu 2 projektów z najwyższą liczbą punktów (według średniej z trzech niezależnych ocen): WYNIKI dodatkowego konkursu 2020 – powiat kwidzyński oraz Protokół z prac komisji – powiat kwidzyński.

 

Szczegóły oceny znajdują się w generatorze www.Witkac.pl (dla Wnioskodawców – po wejściu do oferty, zakładka „Szczegóły oceny”).

 

Łącznie na dofinansowanie inicjatyw w ramach dodatkowego konkursu Fundacja Pokolenia przeznaczyła kwotę 7 000 złotych. Suma tegorocznych dotacji dla projektów na obszarze subregionu nadwiślańskiego wynosi aż 102 000 złotych! Ogółem na wsparcie inicjatyw w sferach pożytku publicznego na terenie naszego województwa: 441 905 złotych.