Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota poszukuje energicznych Animatorów/Animatorek! 🙂 Jeśli obszar ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego jest Ci bliski – aplikuj!

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (z którym Fundacja Pokolenia wraz z innymi partnerami prowadzi OWES) poszukuje współpracownika, ktory odpowiadać będzie za realizację zadań animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Celem działań animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań OWES Dobra Robota.

Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT z obszaru powiatu gdańskiego, tczewskiego i nowodworskiego.

Szczegóły na stronie OWES: www.dobrarobota.org/szukamy-animatora-animatorki