Konkurs grantowy Działaj Lokalnie X 2017 wystartował! Nabór wniosków trwa do 10.06.

Fundacja Pokolenia zachęca do udziału w lokalnym konkursie grantowym Działaj Lokalnie X 2017.   Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Działaj Lokalnie jest dla Ciebie!   Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu tczewskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.   Na najlepsze projekty czekają…

OWES: Poszukujemy Animatorek i Animatorów! (nabór dodatkowy)

Poszukujemy współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań…

Spotkanie organizacji pozarządowych z Senatorem Szymańskim + miniwarsztaty 27.10.2016 w Tczewie

Serdecznie zapraszamy na miniwarsztat dotyczący realizacji zasady pomocniczości w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz organizacji pozarządowych z odbiorcami ich usług. Miniwarsztat organizowany jest przy okazji dyżuru parlamentarnego Senatora Antoniego Szymańskiego w Starostwie Powiatowym w Tczewie. Pan Senator RP Antoni Szymański uznając, że jedynie kontakt bezpośredni i dialog polityków z organizacjami pozarządowymi może…

Oferta Pracy – Animatorzy/Animatorki OWES (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej)

Szukamy aktywnych i energicznych osób, które mają doświadczenie w animacji środowisk lokalnych. Nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wzmaga działania na terenie miast Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz powiatów gdańskiego, tczewskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego i nowodworskiego. Chcemy wzbudzić w środowisku lokalnym chęć tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej. Co będzie należało do Twoich obowiązków? Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, a…

„Możemy więcej i lepiej” – Akademia współpracy finansowej organizacji pozarządowych i JST

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Pokolenia zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie adresowane jest…

AKUMULATOR SPOŁECZNY – Wyniki dodatkowego konkursu na projekty młodzieżowe

Publikujemy wyniki dodatkowego konkursu grantowego 2016 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!   W dniach 25 VIII – 19 IX 2016 trwał konkurs na projekty młodzieżowe, w trakcie którego wpłynęły 83 wnioski z całego województwa. Ocenę formalną przeszło 66 wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej.   Komisja panelowa, składająca się…

Tczew. Spotkanie warsztatowe, dot. komunikacji i promocji 3.09.2016

Zapraszamy osoby z organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i grup nieformalnych do udziału w bezpłatnym spotkaniu warsztatowym, dot. komunikacji i promocji: 3 września w Tczewie. Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub grupy nieformalnej? Realizujesz projekty społeczne? Chcesz dobrze komunikować o swoich działaniach?   Weź udział w bezpłatnym spotkaniu warsztatowym 3 września w Tczewie i dowiedz…

Spotkanie konsultacyjne w Tczewie – 25.08.2016r

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017″.   W ramach konsultacji zapraszamy…

Protokół z postępowania dot. Zapytania Ofertowego nr 3/FP/RPO/2016

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego brokeringu edukacyjnego realizowanego w ramach Zapytania Ofertowego nr 3/FP/RPO/2016. Protokół z postępowania (PDF) Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego…