Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – dopracowanie logotypu, księga znaku i hasłeo oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia): dopracowanie logotypu wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych (część 1), produkcja materiałów promocyjnych (część 2).   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – odświeżenie logotypu, projekty oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej): odświeżenie logotypu spółdzielni wraz z projektami/wizualizacją, wydruk/produkcja materiałów promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – logotyp z księgą znaku i hasłem oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia): stworzenie logotypu fundacji wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych (część 1), produkcja materiałów promocyjnych (część 2).   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie…

Działaj Lokalnie 2022 – wyniki konkursu grantowego

29 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XII 2022. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 69 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 24 wnioski. 23 przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji…

Szacowanie wartości zamówienia: logotyp z księgą znaku i hasłem firmowym oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia): stworzenie logotypu fundacji wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się…

Działaj Lokalnie – przedłużony nabór dla inicjatyw z Gmin Gniew i Subkowy

W związku z małą liczbą wniosków na inicjatywy z Gmin Gniew i Subkowy przedłużamy do 19.06. nabór na dofinansowanie projektów na tych obszarach. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego, które chcą prowadzić działania na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Gniew i/lub Gminy Subkowy. Maksymalna…

Wyniki konkursu 2022 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2022 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym! W dniach 25 marca – 30 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2022, w trakcie którego wpłynęło 255 wniosków z całego województwa. Za organizację konkursu na terenie powiatów: gdańskiego i tczewskiego…

Konkurs Działaj Lokalnie 2022 otwarty!

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2022. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.   W ubiegłym roku dofinansowaliśmy 13 inicjatyw na łączną kwotę 61.500zł, a pośród pomysłów znalazły się m.in.: inicjatywa Klubu Młodzieżowego z Pelplina, która zaowocowała…