Dotacje w ramach programu kultura dostępna przyznane!

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Dotacje zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć…

Trwa nabór na ekspertów w ramach PO WER

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poszukuje ekspertów, którzy ocenią wnioski składane w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zainteresowane osoby powinny złożyć odpowiednie dokumenty do 20 sierpnia 2015 r. Resort infrastruktury ogłosił nabór na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinach: Mobilność ponadnarodowa – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo i włączenie społeczne; Mobilność ponadnarodowa…

KONKURS „SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW” – DO 3 WRZEŚNIA!

Szanowni Państwo! Na platformie Społecznik 2.0 rozpoczęła się 3 edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”, która będzie trwała od 3 sierpnia do 3 września 2015. Serdecznie zachęcamy do udziału i zapoznawania się z informacjami zamieszczonymi poniżej! Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.spolecznik20.pl/pages/regulamin-iii-edycji-konkursu-spoldzielnia-pomyslow. Najważniejsze terminy: Projekty konkursowe można zgłaszać w dniach 3 sierpnia – 3 września 2015…

FORMY POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ICH RODZINOM

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS we współpracy z Fundacją Pokolenia w ramach projektu Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, oferuje bezpłatne, specjalistyczne i wielopłaszczyznowe formy pomocy osobom będącym pokrzywdzonymi przestępstwem oraz członkom ich rodzin.   Oferta specjalistycznych form pomocy : – bezpłatne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych jako ustne konsultacje, w wyjątkowych sytuacjach…

NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH!!

Fundacja Pokolenia, jako lokalna organizacja rekomendująca, zaprasza do składania wniosków o udzielenie rekomendacji w kolejnym konkursie Stypendiów Pomostowych! O wsparcie w łącznej wysokości 5 000 złotych mogą ubiegać się studenci i studentki pierwszego roku studiów. Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach, podjęcie decyzji o…

NABÓR DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO – AGRAFKA!

Z prawdziwą przyjemnością ogłaszamy nabór do Programu Stypendialnego: AGRAFKA! Serdecznie zapraszamy młodzież z powiatu tczewskiego i nowodworskiego do składania wniosków! Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. ZProgram…

SEMINARIA DOTYCZĄCE FUNDUSZY UNIJNYCH!

Serdecznie zapraszamy na seminaria poświęcone funduszom europejskim w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Seminaria organizowane są przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Celem seminariów jest kompleksowe zapoznanie uczestników z…

Wyniki Działaj Lokalnie IX 2015 – wnioski rekomendowane do dofinansowania

Dnia 30 czerwca 2015 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie IX 2015. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę prawie 70 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie wpłynęły 32 wnioski. Grupy i organizacje aplikowały o ponad 175 000 złotych! Do oceny merytorycznej…