Rozeznanie rynku dot. przeprowadzenia warsztatów wyjazdowych

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych dla grupy 15. kobiet uczestniczących w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oferty powinny być złożone/przesłane do dnia 19.06.2019 r do godz. 16.00 na adres amelzacka@fundacjapokolenia.pl lub osobiście w…

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania…

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach przeprowadzenia usługi  przeprowadzenia kursu „Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (g2). Więcej informacji znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1183917

Zapytanie ofertowe nr 1181335

Szanowni Państwo, W związku ze współrealizowaniem przez Fundację Pokolenia projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości współpracy w ramach prowadzenia doradztwa formalno-prawnego dla grup inicjatywnych i istniejących PES. Szczegóły dot. zamówienia znajdują się w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr 1/FP/RPO/2019 na przeprowadzenie kursu zawodowego

Szanowni Państwo, W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym 1/FP/RPO/2019 dotyczącym możliwości współpracy w ramach przeprowadzenia usługi kursów zawodowych. Treść zapytania i warunki udziału w postępowaniu znajdują się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171793#

Nabór na ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków

Zapraszamy do składania ofert w ramach naboru na ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” Termin składania ofert wyznaczono na…

Zapraszamy do składania ofert realizacji kursów zawodowych

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie Treść zapytania wraz z załącznikami: Zapytanie-ofertowe-wersja edytowalna Zapytanie ofertowe-wersja nieedytowalna Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 lutego 2018 r. do godz. 12.00 (wiążąca jest data wpływu…

Poszukiwany, poszukiwana! Asystent/-ka osoby uczestniczącej w projekcie.

Nabór osób na stanowisko asystenta/-ki osoby uczestniczącej w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od kandydatów/kandydatek wymagamy: wykształcenia średniego Wymagania dodatkowe: umiejętność skutecznego komunikowania się umiejętność współpracy z ludźmi i gotowość do pracy w zespole, samodzielność w działaniu gotowość do uczenia się gotowość…

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/2017

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego kursów zawodowych w ramach zapytania ofertowego nr 2/FP/RPO/2017. Do pobrania: protokol Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego…

Zapraszamy do składania ofert na kursy zawodowe (Zapytanie ofertowe 2/FP/RPO/2017)

W związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym kursów zawodowych dla osób uczestniczących w projekcie Treść zapytania wraz z załącznikami: Zapytanie ofertowe (wersja edytowalna) Zapytanie ofertowe (wersja nieedytowalna) Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 października 2017 r. do godz.…

Rozstrzygnięcie zapytania Ofertowego nr 1/FP/RPO/2017.

Szanowni Państwo, w związku z realizowanym przez Fundację Pokolenia projektem „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” ogłaszamy wynik postępowania dotyczącego usług opieki nad osobami zależnymi w ramach zapytania ofertowego nr 1/FP/RPO/2017. Do pobrania: Protokół Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)…