Aktywność obywatelska

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie zaprasza do skorzystania ze szkolenia – zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej, pozyskiwanie finansowania na działalność, organizacja działalności grupy nieformalnej, stowarzyszenia.

Zaplanowano 4 spotkania po 2 godziny.

Planowane terminy: wtorki  9.11., 16.11., 23.11., 30.11. godz. 17:00-19:00.

Tematy:

1) grupy nieformalne a organizacje pozarządowe, zakładanie organizacji

2) aspekty formalno-prawne prowadzenia organizacji

3) źródła finansowania projektów i organizacji

4) inne, według potrzeb osób uczestniczących w spotkaniach (np. planowanie projektów)

 

Więcej informacji oraz zapisy na stronie organizatora – LOWE Pelplin.