Fundacja Pokolenia

Siedziba: ul. Józefa Wybickiego 22a, 83-120 Subkowy

KRS 0000125212 NIP 5932343037 REGON 192770750

 

Biuro:

ul. Obrońców Westerplatte 6
83-110 Tczew

tel. 58 352 45 46

e-mail: biuro @ fundacjapokolenia.pl
(kopiując usuń spacje przed i po @)

STATUT ORGANIZACJI:

POBIERZ Statut Fundacji Pokolenia

ORGANY FUNDACJI POKOLENIA:

 

Zarząd Fundacji Pokolenia:

Artur Rajkowski – Prezes Fundacji

 

Rada Fundacji Pokolenia:
(organ opiniodawczy, doradczy pełniący funkcję Rady Programowej Fundacji)

Eugenia Pokorska-Sawczuk

Joanna Marć

Józef Golicki

Marek Modrzejewski

 

Komisja Rewizyjna:
(niezależny organ kontolny Fundacji)

Bartosz Rief

Krzysztof Urban