Bezpłatne szkolenia dla NGO w Tczewie

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Fundacją Pokolenia zapraszają na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane w Tczewie w Fundacji Pokolenia, przy ulicy Obrońców Westerplatte 6. Organizatorzy zapewniają materiały oraz poczęstunek w trakcie zajęć. TERMINY I TEMATY ZAJĘĆ: 29.11. (środa) godz. 9:00-16:00 Współpraca organizacji z samorządem + zlecanie zadań publicznych (konkursy ofert…

Działaj Lokalnie 2023 – wyniki naboru uzupełniającego

27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach naboru uzupełniającego konkursu Działaj Lokalnie XIII 2023. Decyzją Komisji 1 wniosek został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 4 000 złotych! Łącznie w ramach uzuełniającego naboru wpłynęły 3 wnioski, które przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji…

Konkurs Działaj Lokalnie 2023 – nabór uzupełniający w Gminie Gniew do 26.06.

Ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2023. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego, chcące realizować projekty na rzecz dobra wspólnego w Gminie Gniew. W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które: – zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe…

Działaj Lokalnie 2023 – wyniki konkursu grantowego

16 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII 2023. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę blisko 67 000 złotych! Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 28 wnioski, które przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji…

Wyniki konkursu 2023 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Publikujemy wyniki konkursu grantowego 2023 Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY na dofinansowanie działań w sferach pożytku publicznego. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym!   \W dniach 21 marca – 25 kwietnia trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2023, w trakcie którego wpłynęło 259 wniosków z całego województwa. Za organizację konkursu na terenie powiatów: gdańskiego i…

Konkurs Działaj Lokalnie 2023 otwarty!

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2023. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł. W ubiegłym roku dofinansowaliśmy 15 inicjatyw na łączną kwotę 69.000 złotych, a pośród pomysłów znalazły się: „Wehikuł czasu” z Dąbrówki Tczewskiej, w ramach którego mieszkańcy…

3,2,1… START! Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY – edycja 2023

Zapraszamy młode organizacje oraz grupy mieszkańców z Pomorza do składania wniosków. Do zdobycia dotacje do na realizację inicjatyw społecznych.   Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to innowacyjny fundusz, który rozgrzewa więzi mieszkańców Pomorza! Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do…

Konkurs młodzieżowy Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Działasz w samorządzie uczniowskim lub studenckim? Jesteś członkiem rady młodzieżowej? Zdobądź grant do 6000 zł! Zapraszamy do udziału w konkursie Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2023 – konkurs młodzieżowy. W puli konkursowej aż 120 000 zł na inicjatywy!   TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.witkac.pl od  6 marca do 3 kwietnia 2023…

Mobilna Akademia NGO „MANGO” w Tczewie

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich wraz z Fundacją Pokolenia zapraszają na cztery bezpłatne, jednodniowe, intensywne szkolenia dla pomorskich organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane w Tczewie. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję wziąć udział w czterech warsztatach odbywających się w godzinach 9.00-16.00 w Tczewie, w Fundacji Pokolenia, przy ulicy Obrońców Westerpatte 6. Organizatorzy zapewniają materiały oraz poczęstunek…

Działaj Lokalnie 2022 – wyniki konkursu grantowego

29 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XII 2022. Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 69 000 złotych!   Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 24 wnioski. 23 przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji. W pracach Komisji…