Szacowanie wartości zamówienia: 1 usługa marketingowa – projekty graficzne oraz produkcja materiałów reklamowych

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 1 usługi marketingowej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (fundacji) z Kolbud: wykonanie projektów graficznych oraz produkcja i dostawa materiałów reklamowych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 5…

Szacowanie wartości zamówienia: 1 usługa marketingowa – projekty graf., produkcja i montaż materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 1 usługi marketingowej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (fundacji): wykonanie projektów graficznych, produkcja oraz dostawa i montaż materiałów reklamowych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 5…

Szacowanie wartości zamówienia: 1 usługa marketingowa – projekty graficzne oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 1 usługi marketingowej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (fundacji): wykonanie projektów graficznych oraz produkcja i dostawa materiałów reklamowych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 5 załączonego dokumentu)…

Szacowanie wartości zamówienia: 2 usługi marketingowe – odświeżenie logotypu, projekty graficzne oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej): odświeżenie logotypu i opracowanie identyfikacji wizualnej (projekty graficzne), produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na…

Szacowanie wartości zamówienia: 2 usługi marketingowe – projekty graficzne oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (fundacji): opracowanie identyfikacji wizualnej (projekty graficzne), produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 5 załączonego dokumentu)…

Rozeznanie rynku – zakup odzieży

Zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup i dostarczenie odzieży w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.   Szczegóły w załączniku (do pobrania). AKTUALIZACJA – Szczegóły w załączniku (do pobrania).. (we wcześniejszym pliku znajduje…

Szacowanie wartości zamówienia: 2 usługi marketingowe – projekty graficzne oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (klubu sportowego w formie stowarzyszenia): opracowanie identyfikacji wizualnej (projekty graficzne), produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na…

Szacowanie wartości zamówienia: 2 usługi marketingowe – księga znaku i hasło oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 2 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej): dopracowanie identyfikacji wizualnej wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – opracowanie identyfikacji wizualnej oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnej): opracowanie identyfikacji wizualnej, wydruk/produkcja materiałów promocyjnych, produkcja materiałów promocyjnych.   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia, znajdujący się na stronie 6…

Szacowanie wartości zamówienia: 3 usługi marketingowe – dopracowanie logotypu, księga znaku i hasłeo oraz produkcja materiałów

Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania 3 usług marketingowych na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia): dopracowanie logotypu wraz z księgą znaku i hasłem firmowym, produkcja materiałów promocyjnych (część 1), produkcja materiałów promocyjnych (część 2).   Szczegóły w załączniku (do pobrania).   Szacowanie (wypełniony…