Członkini zespołu Spółdzielni lodziarskiej „Jasna”